Tue toimintaa

Suvimäen Klubitalon ja Kulttuuripaja Trombin toiminnan tukeminen

Yhdistys ylläpitää ja kehittää Suvimäen Klubitalon sekä Kulttuuripaja Trombin toimintaa, joiden kautta konkretisoituvat samalla yhdistyksen tavoitteet mielenterveyskuntoutujien mielekkäästä arjesta sekä palvelujen asiakaslähtöisyydestä ja korkeasta laadusta. Klubitalon kautta myös kansainvälisyydestä on tullut luonnollinen osa yhdistyksen toimintaa.

Hallitus vastaa Suvimäen Klubitalon sekä Kulttuuripaja Trombin toimintaedellytysten turvaamisesta, henkilöstön ja jäsenten työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta sekä toiminnan toteutumisesta talousarvion, toimintasuunnitelman sekä Klubitalon osalta kansainvälisen klubitaloyhteisön laatusuositusten puitteissa. Laatusuositusten täyttämistä selvitetään arviointiprosessissa, joka muodostuu itsearvioinnista ja kansainvälisestä vertaisarvioinnista. Arviointiraporttien perusteella Suvimäen Klubitalolle on myönnetty paras mahdollinen eli kolmen vuoden laatusertifikaatti.

Klubitalon toimintamalli on hyväksytty mukaan THL:n hyvä käytäntö – toimintaan. Klubitalomallin hyvä käytäntö on kuvattu osoitteessa https://suomenklubitalot.fi/tietoa-meista/mika-on-klubitalo/. Kulttuuripajamalli on puolestaan todettu OPM:n valtakunnallisessa nuorisotyön ja – politiikan ohjelmassa 2017–2019 osallisuutta vahvistavaksi malliksi, jota halutaan levittää eri puolille maata.

Yhdistys on tukenut klubitalotoiminnan kehitystä myös erilaisten hankkeiden avulla. Vuosina 2006 – 2008 toteutettiin RAY:n avustuksella Mieli mukana – opiskeluprojekti, ja vuosina 2009–2013 ESR-rahoitteinen Portti – tuetun työn hanke. Vuonna 2013 toteutettiin myös Huoltoliitto ry:n kanssa vuoden kestävä, RAY-avusteinen Mielikki – hanke Klubitalon jäsenten fyysisen kunnon ja terveellisten elämäntapojen edistämiseksi. Vuosina 2015–2016 toteutettiin ESR-rahoituksen turvin JOSKO – hanke. Sen tavoitteena oli saattaa mielenterveyskuntoutujia omavastuisen elinikäisen oppimisen ja opiskelemisen polulle, jossa oppisopimuskoulutus voi olla yhtenä osana.

Strategiatyöskentelynsä mukaisesti yhdistys pyrkii laajentamaan toimintayksikköjensä tunnettuutta ja saamaan niiden rahoitusta entistä laajemmalle pohjalle. Yhdistys on asettanut omassa strategiatyöskentelyssään tavoitteekseen myös toimivan yhteistyöverkoston luomisen ja ylläpitämisen.

Comments are closed.