Verkostoyhteistyö

Verkostoyhteistyö

Psykiatrisen Kuntoutuksen Tuki ry teki MAHTAVA – yhteistyöverkoston toiminnan loputtua aloitteen Jyväskylän seudun kuntien mielenterveysalan toimijoiden yhteistyöverkoston perustamisesta uudelleen. Verkoston toiminta käynnistyikin vuonna 2008. Tavoitteena oli saada mukaan kolmannen sektorin, julkisen ja yksityisen sektorin palvelujen tuottajat Jyväskylästä ja ympäristökunnista sekä oppilaitosten edustajat kehittämään yhteistoiminnallisesti alueen mielenterveyspalveluja.

Verkoston vetäjänä toimi alussa Psykiatrisen Kuntoutuksen Tuki ry/ Suvimäen Klubitalo, sen jälkeen Mielenterveyden Keskusliitto ry/ Turvanen, ja tällä hetkellä vetovastuussa on JST Solum. Verkoston nimenä on mielenterveys- ja päihdetyön toimijoiden verkosto METELI, ja toimialueen muodostavat Jyväskylän seudun kunnat. Verkosto toimii pääasiassa suljetun Facebook – ryhmän välityksellä, johon kuuluu jo 145 jäsentä. Ryhmään voi liittyä helposti kaveripyynnön lähettämällä. Verkoston toiminnan tavoitteena on yhteistoiminnallinen palveluiden suunnittelu, kehittäminen ja arviointi. Tärkeää on toimijoiden tutuksi tuleminen keskenään, yhteisen vaikuttamisen vahvistaminen. Verkostossa korostetaan sosiaalista kuntoutumista, kuntoutustyön pitkäjänteisyyttä ja asiakaskeskeisyyttä. METELI -verkosto jatkaa kokoontumisia 4-6 kertaa vuodessa, ja järjestää vuosittain 1-2 yhteistä yleisötapahtumaa.

Psykiatrisen Kuntoutuksen Tuki ry on verkostoitunut myös muiden suomalaisten Klubitalojen ja niiden taustaorganisaatioiden kesken, ollen jäsenenä Suomen Klubitalot ry:ssä. Yhdistys on jäsenenä myös kansainvälisessä klubitaloverkostossa (Clubhouse International) sekä eurooppalaisessa klubitaloverkostossa (Clubhouse Europe). Edelleen yhdistys on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n ja Ketään ei jätetä rannalle (KEJR) jäsen. Työnantajan ominaisuudessa yhdistys kuuluu myös EK:n alaiseen Sosiaalialan työnantajat – järjestöön.

Psykiatrisen Kuntoutuksen Tuki ry:llä on kaksi yhteisöjäsentä: Keski-Suomen Mielenterveysomaiset –  FinFami ry ja Jyvässeudun työllistymisyhdistys JST ry.

Kulttuuripaja Trombi on verkostoitunut muiden nuorten parissa toimivien kanssa, ja se muodostaa Steppi – ryhmän yhdessä Nuorten aikuisten palvelukeskuksen (J-Nappi), etsivän nuorisotyön tekijöiden, Katutason, Nuorten taidetyöpajan, Music Against Drugs’in ja Green Care – keskus Könkkölän kanssa. Steppi – ryhmä järjestää nuorille tapahtumia ja toiminnallisia ryhmiä. Näissä nuoret tutustuvat toisiinsa ja saavat näköaloja muihin osallistumismahdollisuuksiin. Kulttuuripaja Trombin verkostoitumista lisää eri puolilla kaupunkia toteutettavat Trombin omat ryhmät. Trombi on mukana myös METELI –verkoston toiminnassa.

Comments are closed.