Yhdistyksen alkuvaiheet

Yhdistyksen alkuvaiheet

Yhdistys on perustettu jo vuonna 1984. Heti toimintansa alussa yhdistys perusti Psykiatrisen päiväkeskuksen Jyväskylään, Vaasankatu 3:een. Tämä toiminta vakiintui sittemmin osaksi kuntoutujien arkielämää ja sijoittui Jyväskylän kaupungin, myöhemmin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian kuntoutustoimintaan.

Psykiatrisen Kuntoutuksen Tuki ry on jo 1990-luvulla ollut mukana Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin yhteistyöverkostossa, jota kutsuttiin nimellä MAHTAVA. Se oli foorumi, jossa osallistujat saattoivat tiedottaa toiminnastaan yhteistyökumppaneille, ja joka laati kannanottoja mielenterveyspalveluihin liittyvistä asioista. Tavoitteena oli laajentaa MAHTAVAn toimintaa seutukunnalliseksi. Osallistujat isännöivät kokouksia vuorotellen. Toiminta jatkui vielä pitkälle 2000-luvulle.

Vuonna 1999 yhdistys perusti Jyväskylän Taulumäelle Suvimäen Klubitalon, joka toimii kansainvälisen Fountain House-mallin mukaisesti. Klubitalo tarjoaa jäsenilleen kokonaisvaltaista kuntoutusta, jonka ydinsisältönä on vertaistuki ja kunkin jäsenen voimavarat huomioiva, tavoitteellinen toiminta. Klubitalon kautta etsitään myös polkuja koulutukseen ja työelämään.

Comments are closed.